بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/24
کل خالص ارزش دارائی ها 166,013,004,693 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,535,040 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,535,040 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,535,929 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 108,149

صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/06

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

تأمين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

ليلا آقايي

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها