بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/01
کل خالص ارزش دارائی ها 182,494,792,113 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,822,596 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,822,596 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,823,524 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 100,129

صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/02/06

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

تأمين سرمايه سپهر

مدیران سرمایه گذاری:

ليلا آقايي

حسابرس:

حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها